+90 212 2 800 800       +90 506 776 93 33
 

Yanıklar ve Yara İzlerine Yönelik İşlemler

Vücutta cilt bütünlüğünü bozan her olay az veya çok iz bırakır. “Yara izi” olarak bildiğimiz doku, aslında doğanın en büyük mucizelerinden biri olan yara iyileşmesi olayının doğal bir sonucudur. Ancak bu sonuç çoğu zaman kişinin saklamak zorunda kaldığı, doğal güzelliği bozan bir yapı olarak karşımıza çıkar. Yara izleri sadece görüntüyü değil, göz kapakları, eller, ağız, ayaklar, genital bölge gibi hassas yerlerde fonksiyonu da bozabilmekte ve kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir. Sosyal, psikolojik ve fonksiyonel sebeplerle yara izleri modern toplumlarda insanların kurtulmak istedikleri birer sorun haline gelmiştir.

Cerrahi yaralar ve dikiş izleri (uygun usüllerle yapıldı ise) genellikle diğer yaralara göre daha az iz bırakarak iyileşmektedir. Ancak bu konuda uygulanan işlemin kalitesi tek etken değildir. Asıl önemli olan kişinin bünyesel özelliklerine bağlı olan skar oluşturma potansiyelidir. Bir kişide çok büyük yaralar belli belirsiz izlerle iyileşirken, bir başka kişide küçücük bir kesi bile kaba ve belirgin bir iz bırakarak iyileşebilmektedir.

Gerek travmatik vecerrahi yaralanmalarda gerekse yanıklarda kalacak olan izin diğer bir belirleyicisi de cildin ne derinlikte hasarlandığıdır. Çok yüzeyel yaralanmalar hiç iz bırakmazken, yaralanmanın derinliği arttıkça kalacak olan izin niteliği de kötüleşmektedir.

Her ne şekilde olursa olsun skar tedavisi amacıyla başvuran hastalarda öncelikle fonksiyonel değerlendirme yapılır. Mevcut skarların herhangi bir uzvun işlevini bozup bozmadığına bakılarak önce bu işlev bozukluğunun düzeltlmesi düşünülür. İkinci planda ise kozmetik görünüm ele alınır. Skar dokularının tedavisine yönelik kozmetik ve fonksiyonel yöntemler çok çeşitli ve ayrıntılıdır. Bu tedavilerin içerisinde basit krem tedavilerinden enjeksiyonlara, lazerden cerrahi operasyonlara kadar değişen çok farklı tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemlerin hangisi ya da hangilerinin kullanılacağı ancak ve ancak detaylı bir plastik cerrahi muayenesi ile mümkündür. Uzun ve sabır isteyen bir süreç olan skar tedavisinde hasta uyumu büyük önem arz etmektedir. Çoğu zaman tedavinin amacı skarı tamamen yok etmek değil, skarı gizlemek ya da daha az belirgin hale getirmektir.

 

Size daha detaylı bilgi verebilmemiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz:
Telefon: +90 212 2 800 800
Mobil: +90 506 776 93 33
Online Randevu İçin Tıklayınız